19. märts 2016

18. märts 2016

Klassi tibud ja jänesed ootavad pühi.
Jänkud tervitavad, korvid on alles tühjad:(14. märts 2016

Tähesegadik. Leia inimese 5 meelt. Lohista hiirega üle vastuse. 
http://learningapps.org/watch?v=pmsw4pxi201 

Lauselõpumärk http://learningapps.org/display?v=ppttbn8yn
Jah või ei laused pildi järgi. http://www.frepy.eu/games/Frepy18ee/

Teema: "Vedel ja tahke"
Vali loetelust õige sõna. Kui töö valmis, klõpsa kontrollimiseks nupul "Check solution".
http://learningapps.org/watch?v=prc6f3z5201

13. märts 2016

Mida panna lindude toidulauale talve? Leia sõnasegadikust vastused.
Kas tunned meie metsloomi? Ühenda pilt ja looma nimetus. Iga looma  juures on info tema toitumise kohta talvel. Selle kohta vasta  töölehele.