22. nov 2016

1. Uuri ja proovi tangrami ülesannete lahendamist arvutis.
Lohista samasugused tükid kohale, vajadusel pööra kujundit. 
http://www.abcya.com/tangrams.htm

http://www.mathplayground.com/tangrams.html 

http://ee.qwertygame.com/5432/

2. Metsloomade rahvapärased nimetused.
http://learningapps.org/767107

3. Kontrolli, kuidas tunned võõrsõnu. 
http://uk3.hotpotatoes.net/ex/158928/KIQWXYNO.php

http://web.zone.ee/e_testid/g,_b,_d/g,_b,_d.html

4. Suur või väike algustäht.
http://www.taskutark.ee/m/test/suur-voi-vaike-algustaht-vali-oige/ 

5. Tähesegadik "Imetajad". Leia 6 looma nimetused tähesegadikust.

http://www.proprofs.com/games/word-search/imetajad/

19. märts 2016

18. märts 2016

Klassi tibud ja jänesed ootavad pühi.
Jänkud tervitavad, korvid on alles tühjad:(14. märts 2016

Tähesegadik. Leia inimese 5 meelt. Lohista hiirega üle vastuse. 
http://learningapps.org/watch?v=pmsw4pxi201 

Lauselõpumärk http://learningapps.org/display?v=ppttbn8yn
Jah või ei laused pildi järgi. http://www.frepy.eu/games/Frepy18ee/

Teema: "Vedel ja tahke"
Vali loetelust õige sõna. Kui töö valmis, klõpsa kontrollimiseks nupul "Check solution".
http://learningapps.org/watch?v=prc6f3z5201

13. märts 2016

Mida panna lindude toidulauale talve? Leia sõnasegadikust vastused.
Kas tunned meie metsloomi? Ühenda pilt ja looma nimetus. Iga looma  juures on info tema toitumise kohta talvel. Selle kohta vasta  töölehele.

31. jaan 2016


Arvutamine aja peale http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Mathmagician/maths1.html 
Elus või eluta


Sõnarägastik paigalinnud. Lohista leitud paigalinnu nimetus hiirega üle. 

Loomade elu talvel, ristsõna. Vajuta numbril ja kirjuta vastus.


Täishäälikute pikkus. Leia valesti kirjutatud sõna

LEIA vanasõnale tähendus. Lohista vanasõna sobiva seletuse juurde.

Vali sobiv lauselõpumärk (loodusfotodega) 


Matem arvutamine 10 piires, salakiri
Arvuta ja lahenda üleandeid
nutisport.eu

Huvitavad matemaatilised ülesanded. Lahenda ja kogu punkte  MATETALGUD
https://www.10monkeys.com/ee/

Perekond Rohenäpu ülesanded
http://edlv.planet.ee/matemaatika/ 
Arvutitunnis proovime lahendada erinevaid ülesandeid matemaatikas, looduses ja kontrollime oma teadmisi.


KUNST

Värvi liblikas. Tee mõlemad tiivad täpselt ühesuguseks ehk peegelpildis.
http://lastekas.ee/index.php?go=color (mängud ja e-kaardid/värvimine)


ARVUTI
Testi enda teadmisi internetis ja arvutis käitumise kohta http://labivadteemad.weebly.com/1-kooliaste6.html

Milline aastaaeg on luuletusse peidetud?

Aastaajad. Tõene või väär lause?

Kuud ja aastaajad. Leia õiged kuud.


Nädal. Täida lüngad, kirjuta õige nädalapäev.
http://web.zone.ee/tiia_aeg/ndal.html
Mida teeb? või mida teevad? Lisa õige sõnalõpp

Täishäälik või kaashäälik

Millise kuu saad tähtedest? Trüki õigesti.


Mida teeb? või mida teevad? Lisa õige sõnalõpp

Täishäälik või kaashäälik

Millise kuu saad tähtedest? Trüki õigesti.